24 sierpnia 2017

Pamiątka - kalendarz na 2014 r.


30 czerwca 2017

Pocztówka z Rojowa 1907 w zbiorach biblioteki cyfrowej Polona

Źródło: https://polona.pl/item/70105609/0/
 
 
 
Data powstania dokumentu:1907
Adres wydawniczy:Bernstadt i Schl. : Oscar Tonndorf, [1907]
karta : ilustracja ; 9x14 cm pocztówka
 
Uwagi:
  • Na awersie: Gasthaus, Herrschaltswohnung, Partie an der Schule, Kirche.
  • Rok wydania ze stempla pocztowego.
Prawa: Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.
 
Źródło: Biblioteka Narodowa

2 czerwca 2017

Polecam artykuł:


 Rojowski dworek może wyglądać jak dawniej

na portalu wlkp24.info                     Autor: p. Tomasz Wojciechowski

25 lutego 2017

Uzdrowienie za wstawiennictwem św. Józefa w rojowskim dworze (1763)


Jakub Orłowski (ok .1726-1775)

„W 1763 r. Imć Pan Jakób Orłowski, trzymający Rojów, pod Ostrzeszowem, w ciężkiej chorobie bez nadziei życia zostając i już na drogę wieczności się gotując, zaprosił O. Bernardyna z Ostrzeszowa do dyspozycji duszy swojej, poczem, gdy zaczął konać, cały dwór płaczem napełnił.  Zakonnik ów pobożny, a wiadomy cudów i łask św. Józefa w Kaliszu, zawołał z ufnością: „Oddaj się, Wielmożny Panie, św. Józefowi cudownemu w kolegiacie kaliskiej, a ufaj, ze ten święty Patryarcha do życia i zdrowia cię przyprowadzi i przyrzeknij mu, że jak ozdrowiejesz, pieszo do jego obrazu pójdziesz”. Chory mówić już nie mogący, na znak, że to uczyni, rękę kapłana uścisnął. Zakonnik, kazawszy wszystkim poklęknąć, litanię do św. Józefa  odmawiać z nim począł. Pod koniec litanii konający pić zawołał: „dziękuje ci ojcze, żeś mi po zdrowie i życie do św. Józefa kaliskiego iść kazał, już mi on zdrowie u Boga uprosił”. Zaraz tędy wstał, ubrał się do wieczerzy zasiadł ku podziwowi wszystkich. Pieszo przyszedł do św. Józefa i po odprawieniu Sakram. SSw. i  po mszy św. votum srebrne złożył.”

 Pierwotny opis tego wydarzenia został spisany przez Prałata Stanisława Kłossowskiego w książce z 1788 roku „Cuda i łaski za przyczyną św. Józefa w cudownym Obrazie Kolegiaty Kaliskiej”. Przypomniany został natomiast w pracy „Święty Józef w cudownym obrazie Kolegjaty Kaliskiej” s. 41-42 opracowanej w 1931 r. przez ks. Walerego Pogorzelskiego (http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/walery-pogorzelski) a wydanej we Włocławku. Pozycja ta posiada  tytuł okładkowy: „600 cudów świętego Józefa w Kaliszu”. Można się z nią zapoznać na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej pod adresem http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=304703.

Jakub Orłowski przeżył opisywane zdarzenie 12 lat. Możemy dzisiaj odtworzyć wiele faktów z jego życia na podstawie Tek Dworzaczka.
Urodzony ok. 1726 r., był od 1759 do 1768 roku administratorem majątku Rojów i mężem Katarzyny Pawłowskiej, córki Stanisława i Marianny Kotarbskiej. W Rojowie rodziły się dzieci Orłowskich: Anna i Barbara, bliźniaczki, ochrzczone z ceremonii 26.04.1759 r., Magdalena Barbara Anna, ochrzczona 31.07.1760 r., Józef Stanisław ochrzczony 28.01.1762 r., Józefa Marianna ochrzczona 17.04.1763 r. i Marianna Anna Katarzyna, ochrzczona 1.05. 1766 r.
Kolejne dzieci Orłowskich rodziły się w Siedlikowie, stąd możemy wnioskować że Orłowscy nie administrowali już Rojowem po 1768 roku; Franciszka Anna Barbara, ochrzczona 5 III 1769 r., Andrzej Franciszek, ochrzczony z wody 3 XI 1771, z ceremonii 8.09.1774 r. i Franciszka Anna Barbara, ochrzczona 9.04.1774 r.
Jakub Orłowski zmarł mając 49 lat, pochowany został 28 sierpnia 1775 r na cmentarzu w Ostrzeszowie. Jego małżonka Katarzyna z Pawłowskich zmarła w wieku lat 43 i również została pochowana 28 lutego 1779 w Ostrzeszowie.

20 grudnia 2016

Czar dawnej fotografii

Mieszkańcy Rojowa - Rodzina Państwa Sitkowskich na dawnej fotografii

Maria Sitkowska z dziećmi i Szymon Szubert


Maria Sitkowska z siostrami


 Józef Sitkowski (wg opisu rok 1900)

Bardzo dziękuje za  udostępnienie zdjęć  p. Aleksandrze  Kątnej

1 maja 2016

Dąb Papieski w Rojowie


Kronikarskim obowiązkiem zapisuje niniejsze wydarzenie. Miało miejsce w niedzielę 24 kwietnia 2016r. w trakcie odpustu ku czci św. Wojciecha w Rojowie. Dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski posadzono dąb poświęcony przez Jana Pawła II i zakopano kapsułę czasu dla potomnych. Kapsuła ma być odkopana po 50 latach w 1100 rocznicę chrztu. Sumie odpustowej o godzinie 12.30 przewodniczył ks. Tomasz Kaczmarek z Rogaszyc. 2 kwietnia 2016

Rojowska świątynia z lotu ptaka

Bardzo ciekawe zdjęcia wykonane z drona znajdziemy na stronie parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Ostrzeszowie pod adresem
http://www.krolowajadwigaostrzeszow.pl/index.php/44-dron
Zdjęcia zamieszczono 2 marca 2016.