27 grudnia 2011

Potomkowie Ostrzesza w Meszynach w wiekach XVI - XVIII


Wszystko wskazuje na to układ zabudowy Rojowa nie zmienił się od kilku stuleci. Można więc przyjąć że ówczesne Meszyny obejmowały ten sam teren co współcześnie. Pierwsza wyszukana wzmianka dotycząca folwarku Meszyny pochodzi z 1584 roku. Ksiądz Perliński podaje nam nazwiska mieszkańców Meszyn z omawianego okresu.
·                     Idzi Kosmala ze żoną Katarzyną Kempą,
·                     Andrzej Piwoń ze żoną Anną Ostrzesz
·                     Idzi Ostrzesz ze żoną Anną Kobielą
·                     Ignacy Dolata ze żoną Bronisławą Krzemień
·                     Walenty Rataj ze żoną Salomeą Chodysz
·                     Józef Semberecki ze żoną Ewą Babarowską
Należy zwrócić uwagę w tym zestawieniu są nazwiska Anny i Idziego Ostrzesz. Do tej pory nie udało się bowiem ustalić z całkowitą pewnością pochodzenia nazwy Ostrzeszów. Istnieje na ten temat wiele legend i naukowych hipotez. Historycy wyprowadzają zwykle nazwy miejscowości od dawnych prapolskich imion lub nazwisk. Pochodzenie nazwy Ostrzeszów wywodzi się zatem od imienia jednego z pierwszych osadników najprawdopodobniej od starożytnego nazwiska Ostrzesz. To przydomek lub imię nosił zapewne właściciel tych ziem, pierwszy osadnik lub rycerz obdarowany przez księcia. Można by zapytać tak jak w przypadku Rojowa - Czyj jest ten gród ?. I padała odpowiedź Ostrzeszów-gród. Później nastąpiło skrócenie nazwy i pozostał sam Ostrzeszów. Bliskość Ostrzeszowa pozwala przypuszczać, że w Meszynach mieszkali potomkowie starożytnego rodu Ostrzesza.
 Z drugiej połowy XVIII w. zachowała się informacja dotycząca Meszyn jako oddzielnie traktowanej wsi. Na podstawie akt parafialnych ustalono, że  do parafii należały - oprócz miast Ostrzeszowa i Borku - wsie Siedlików, Niedźwiedź, Zajaczkowy, Szklarka, Bledzianów, Rojów, Meszyny, Olszyna i Budy.

4 grudnia 2011

Rojowskie rody w XVI - XVIII wieku


Jak podaje ksiądz proboszcz Michał Perliński księgi Kościoła Farnego w Ostrzeszowie sięgają do roku 1633. Na podstawie różnych akt podaje nazwiska rodów, zamieszkałych w parafii ostrzeszowskiej w wiekach XVI - XVIII.
W omawianym okresie mieszkańcami wsi i folwarku Rojów byli:
·           Andrzej Borowicz ze żoną Teklą Kedzią,
·           Walenty Gzik ze żoną Cecilją Cichą
·           Franciszek Śniela ze żoną Heleną Chybą
·           Andrzej Kulesa ze żoną Zofją Ciacherą
·           Jan Boślak ze żoną Anną Bochyńską
·           Józef Jeż ze żoną Bronisławą Fiołką
·           Wacław Zawada ze żoną Józefą Chowańską
·           Kazimierz Śniady ze żoną Antoniną Rokitą
·           Ignacy Mamys ze żoną Maryanną Światłą
·           Andrzej Waligóra ze żoną Anną Wielas
·           Jan Żurek ze żoną Julianną Drzazgą
·           Piotr Parzybok ze żoną Anną Budną
·           Antoni Partyka ze żoną Maryanną Parzybut
W zestawieniu zachowano oryginalną pisownie podaną przez ks. Perlińskiego. Znamienne jest to, że mimo upływu kilku stuleci w Rojowie mieszkają ludzie noszący te same nazwiska. Występuje także Wacław Zawada, od którego nazwiska zapewne wzięły nazwę stawy i folwark, położone w części Rojowa nad rzeką Złotnicą.


Żródło: 
Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy Księdza radcy M. Perlińskiego proboszcza ostrzeszowskiego, Ostrzeszów 1920