4 grudnia 2011

Rojowskie rody w XVI - XVIII wieku


Jak podaje ksiądz proboszcz Michał Perliński księgi Kościoła Farnego w Ostrzeszowie sięgają do roku 1633. Na podstawie różnych akt podaje nazwiska rodów, zamieszkałych w parafii ostrzeszowskiej w wiekach XVI - XVIII.
W omawianym okresie mieszkańcami wsi i folwarku Rojów byli:
·           Andrzej Borowicz ze żoną Teklą Kedzią,
·           Walenty Gzik ze żoną Cecilją Cichą
·           Franciszek Śniela ze żoną Heleną Chybą
·           Andrzej Kulesa ze żoną Zofją Ciacherą
·           Jan Boślak ze żoną Anną Bochyńską
·           Józef Jeż ze żoną Bronisławą Fiołką
·           Wacław Zawada ze żoną Józefą Chowańską
·           Kazimierz Śniady ze żoną Antoniną Rokitą
·           Ignacy Mamys ze żoną Maryanną Światłą
·           Andrzej Waligóra ze żoną Anną Wielas
·           Jan Żurek ze żoną Julianną Drzazgą
·           Piotr Parzybok ze żoną Anną Budną
·           Antoni Partyka ze żoną Maryanną Parzybut
W zestawieniu zachowano oryginalną pisownie podaną przez ks. Perlińskiego. Znamienne jest to, że mimo upływu kilku stuleci w Rojowie mieszkają ludzie noszący te same nazwiska. Występuje także Wacław Zawada, od którego nazwiska zapewne wzięły nazwę stawy i folwark, położone w części Rojowa nad rzeką Złotnicą.


Żródło: 
Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy Księdza radcy M. Perlińskiego proboszcza ostrzeszowskiego, Ostrzeszów 1920