28 marca 2013

Pamiątki historyczne (1)

Dyplom " Pochwalne uznanie " nadany przez Dowództwo Okręgu Korpusu nr. VII
panu Janowi Furmanowi za "wzorowy stan pielęgnacji i utrzymania konia doprowadzonego do przeglądu". Został przyznany 4 lipca 1939 roku w Ostrzeszowie. Na dokumencie widnieją podpisy: Rejonowego Inspektora koni i Dowódcy Okręgu korpusu. Jan Furman był gospodarzem i mieszkał w Rojowie. Z uwagi na wiek nie brał udziału w działaniach wojennych. Po wybuchu wojny oddał konia na potrzeby Wojska Polskiego.

opracowała Marta Pawlak