21 października 2013

Rojów na starej fotografii (4)

Publiczna Szkoła Powszechna w Rojowie (prawdopodobnie lata 20-te XX w.)

2 października 2013

1871

Taka data znajduje się na kominie budynku nr 1 szkoły w Rojowie. Można domniemywać, że jest to data wybudowania szkoły murowanej przy drodze na Wrocław. Z braku innych źródeł musimy posłużyć się tą datą. Początki szkolnictwa katolickiego w Rojowie datować można o około 25 lat wcześniej; na lata 40-te XIX w. (o czym już pisałem).Nie mam jednak pewności czy do budynku przy drodze wrocławskiej chodziły dzieci katolickie czy ewangelickie.