12 kwietnia 2014

Własciciele Rojowa w XIX wieku - Klemens i Magdalena PsarscyKlemens Feliks Psarski urodził się w Szklarce w 1778 r. jako syn  Wojciecha i Marianny Walewskiej. Chrzest nastąpił 9 marca 1779 r. w  Kobylej Górze. Około roku 1800 zawarł pierwszy związek małżeński z Józefą Daleszyńska h. Kotwicz (ur. ok. 1779). Z tego związku narodził się w 1802 syn Nikodem i córka Maria Ewa po męzu Myszkowska (ur.24.12.1805 - zm.19.09.1858 Kuźnica). Pierwsza żona Józefa zmarła w Rojowie 14 maja 1817 r.
W 1819 Klemens Psarski był dziedzicem dużego majątku obejmującego dobra Rojów, Doruchów, Szklarka, Mielęcin, Kuźnica Stara, Zalesie, Bierzów; wszystkie w powiecie ostrzeszowskim.
Powtórnie Klemens ożenił się w 1817r. w  Ostrzeszowie z  Magdaleną Walewska h. Pierzchała (ur. pomiędzy 1894 -1798) córką Stefana Juliusza Walewskiego i Justyny Dziembowskiej h. Pomian. Pomiędzy małżonkami zachodziło pokrewieństwo IV stopnia. Z tego związku narodziły się dzieci: Justyna (ur. 1818 r.), Marcjanna ( ur. ok. 1820), Adolf (ur. ok. 1820). Klemens Psarski zmarł 27 grudnia 1822 roku w Rojowie. Pochowany został 27 grudnia tego roku. Wdowa po Klemensie  Magdalena 14 lutego 1828  wyszła powtórnie za mąż za Wacława Krąkowskiego, który zmarł 2 września 1833 Rojów.

Oto pamiątka z czasów szlacheckich Rojowa.  Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury spadkowej majątku w Rojowie po śmierci ojca Justyny Psarskiej (1818-1856) Klemensa Psarskiego a teścia Franciszka Frezera (1878-1845)


W wyniku procedury spadkowej a wcześniej ugody spadkowej z rodzeństwem 24.01.1832 Justyna nabyła prawa do dóbr rojowskich.

Źródła:
Gazeta Wielkiego Xięstwa Poznańskiego 1832.03.17 Nr 66, s.344
Teki Dworzaczka
Rody szlacheckie w Wielkopolsce w XVI-XIX w. (ułożone alfabetycznie według nazwisk) Archiwum dra Wojciecha Józefa Skowrońskiego (6.2.1904-15.5.1978)
http://www.myszkowscy.pl/r331.html

4 kwietnia 2014

Franciszek Frezer (1798-1845) -1

W związku z opracowaniem biogramu Franciszka Frezera (1798-1845) płk. wojska polskiego, bohatera powstania listopadowego, odznaczonego krzyżami Virtuti Militari, dziedzica Rojowa i deputowanego z powiatu ostrzeszowskiego zamieszczam pierwszą z pamiątek po nim.
Zachowały się dwa meldunki majora Frezera z końcowego etapu powstania listopadowego a dokładnie z sierpnia 1831. Pełnił wtedy funkcję komendanta posterunku w Żakowie.


Źródło: Pamiętniki Ludwika Sczanieckiego pułkownika wojsk polskich z rękopisów wydał Stanisław Sczaniecki (e-Book Google), Poznań 1863 s.249, 250, 251