2 września 2014

Rojowskie wzgórze kościelne w nowej odsłonie


Europejski  Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt pt.
„Budowa ścieżki historyczno-krajobrazowej przy kościele św. Wojciecha w Rojowie” realizowany przez
Parafię Rzymsko-Katolicką pw. Świętej Jadwigi Królowej w Ostrzeszowie.
W ramach Lokalnej Strategii  Rozwoju Stowarzyszenia „Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013.

W ramach projektu dotychczas m.in. wyłożono plac wokół kościoła kostką granitową, odwodniono wzgórze drenażem, ustawiono tablice informacyjne dotyczące historii kościoła i środowiska przyrodniczego Rojowa, zbudowano troje schodów z podkładów kolejowych.