20 grudnia 2016

Czar dawnej fotografii

Mieszkańcy Rojowa - Rodzina Państwa Sitkowskich na dawnej fotografii

Maria Sitkowska z dziećmi i Szymon Szubert


Maria Sitkowska z siostrami


 Józef Sitkowski (wg opisu rok 1900)

Bardzo dziękuje za  udostępnienie zdjęć  p. Aleksandrze  Kątnej

1 maja 2016

Dąb Papieski w Rojowie


Kronikarskim obowiązkiem zapisuje niniejsze wydarzenie. Miało miejsce w niedzielę 24 kwietnia 2016r. w trakcie odpustu ku czci św. Wojciecha w Rojowie. Dla uczczenia 1050 rocznicy Chrztu Polski posadzono dąb poświęcony przez Jana Pawła II i zakopano kapsułę czasu dla potomnych. Kapsuła ma być odkopana po 50 latach w 1100 rocznicę chrztu. Sumie odpustowej o godzinie 12.30 przewodniczył ks. Tomasz Kaczmarek z Rogaszyc. 2 kwietnia 2016

Rojowska świątynia z lotu ptaka

Bardzo ciekawe zdjęcia wykonane z drona znajdziemy na stronie parafii p.w. św. Królowej Jadwigi w Ostrzeszowie pod adresem
http://www.krolowajadwigaostrzeszow.pl/index.php/44-dron
Zdjęcia zamieszczono 2 marca 2016.