20 grudnia 2016

Czar dawnej fotografii

Mieszkańcy Rojowa - Rodzina Państwa Sitkowskich na dawnej fotografii

Maria Sitkowska z dziećmi i Szymon Szubert


Maria Sitkowska z siostrami


 Józef Sitkowski (wg opisu rok 1900)

Bardzo dziękuje za  udostępnienie zdjęć  p. Aleksandrze  Kątnej