16 lutego 2018

Szkoły w Rojowie w 1926 - Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych

  Polską odpowiedzią na pomoc po odzyskaniu niepodległości była Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. W 1926 r. 5,5 miliona Polaków podpisało tę deklarację.

Zachowały strony z podpisami uczniów i nauczycieli szkoły katolickiej  w Rojowie


ciąg dalszy szkoły katolickiej i szkoła ewangelicka 


Źródło: strona internetowa Biblioteki Kongresu loc.gov/collections/polish-declarations/about-this-collection/.  vol.  60 page 39, 40