Bibliografia historii Rojowa

Bibliografia
1.    Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie bliższej jego i dalszej okolicy Księdza radcy M. Perlińskiego proboszcza ostrzeszowskiego, Ostrzeszów 1920
2.    St. Nawrocki, Dzieje hutnictwa żelaznego w powiecie ostrzeszowskim, Poznań
3.    W. Golus ,St. Nawrocki, Ostrzeszów  przeszłość i teraźniejszość, Poznań 1959
4.    Dzieje Ostrzeszowa pod redakcją St. Nawrockiego, Kalisz 1990,
5.    St. Nawrocki, Zaburzenia chłopskie w powiecie ostrzeszowskim w latach 1848-1849
6.    Słownik. Terminy i pojęcia historyczne ,WSiP, W-wa 1992
7.    Kultura ludowa Wielkopolski pod red. Józefa Burszty, tom II, Poznań 1964
8.    Słownik szkolny, Terminy i pojęcia historyczne, WSiP, W-wa 1998
9.    Encyklopedia Popularna PWN
10.    Encyklopedia szkolna, Historia
11.    R. Pala, Kuźnice, szklarki, smolarze, Czas Ostrzeszowski, 15.12.2000
12.    Katalog zbytków wielkopolskich. Powiat ostrzeszowski. Poznań
13.    Heraldyczne serwisy internetowe