Sukcesy historyczne uczniów SP Rojów


Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

2005/2006
I nagroda w etapie wojewódzkim w kategorii zespołowej (Marta Józefiak i Marlena Piekarska i Damian Tomaszewski) za pracę konkursową pt. "Jedyne takie muzeum"przygotowaną pod opieką Mirosławy i Jerzego Krzywaźnia.

2006/2007
Grand Prix na etapie wojewódzkim dla Dawida Pieprzki za pracę:„Zabytki Rojowa i jego bohater”, przygotowaną pod opieką  Mirosławy i Jerzego Krzywaźnia.
Równorzędna I nagrody w kategorii prac multimedialnej na etapie centralnym XIV Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

2008/2009
I nagroda dla Dawida Szkopka i Marcina Tomaszewskiego za pracę multimedialną pt. „Ofiarom Golgoty Wschodu” przygotowaną pod kierunkiem Mirosławy i Jerzego Krzywaźnia


Europejski Konkurs Szkolny „Europa w szkole”

2003/2004
Europejski Konkurs Szkolny „Europa w szkole” odbywał pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Hasło konkursu brzmiało „ROZUMIENIE EUROPY PRZEZ KULTURĘ I SPORT”. Konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.
 Uczeń klasy VI Jarosław Krzywaźnia został laureatem etapu wojewódzkiego w kategorii prac komputerowych. Uczeń przygotował prezentację wykonaną w programie Iluminatus 4,5 „Tenis stołowy dyscypliną sportu dla wszystkich młodych Europejczyków”.

Ogólnopolski Konkurs wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.

2006/2007
Monika Maciej została laureatką internetowego Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy i pamięci o Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919.
Organizatorami tego konkursu były: Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – Oddział Wielkopolski, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. 

Konkurs na prezentacje multimedialne "Wielkopolska 1918"

Konkurs został zorganizowany w roku szkolnym 2008/2009 w ramach programu obchodów 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 roku. Organizatorem konkursu było Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu. Laureatami został zespół z naszej szkoły w składzie: Daria Adamska, Monika Domańska, Patrycja Duliba, Katarzyna Kleiber oraz Aleksandra Mazur. Uczestnictwo w finale konkursu i przygotowanie pracy „Śladami Powstania Wielkopolskiego po Ziemi Ostrzeszowskiej” „Rojów w latach 1900 – 1939” zaowocowało promocją naszej szkoły na łamach „Przeglądu Wielkopolski” kwartalnika wydawanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu. Uczennice otrzymały po egzemplarzu tego numeru kwartalnika. Opiekun: Mirosława Krzywaźnia

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

 organizowany pod patronatem starosty ostrzeszowskiego- 20. 05. 2003 r. w Ostrzeszowie w ramach festynu: „MŁODZIEŻ POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO W DRODZE DO UNII EUROPEJSKIEJ". Michał Kempa zajął w nim 1 miejsce, Jarosław Krzywaźnia 3 miejsce a Szymon Kajser zdobył wyróżnienie. opiekun: Jerzy Krzywaźnia

Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce

VII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce (2003)  finalistka etapu wojewódzkiego - Agnieszka Kużaj (opiekun Mirosława Krzywaźnia)
VIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce (2004)  laureatką etapu wojewódzkiego - Agnieszka Kużaj (opiekun Mirosława Krzywaźnia). Murowana Goślina
XI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce (2007) Monika Domańska finalistka etapu powiatowego 2007
Organizatorami konkursu były: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolski Kurator Oświaty