O autorze

Jerzy Krzywaźnia
Nauczyciel dyplomowany historii i informatyki, regionalista, genealog. Motto blogu:
"Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości..."
                             20 lutego 1920 Marszałek Józef Piłsudski.

Poszukuję zdjęć i materiałów historycznych dotyczących historii Rojowa. Jeżeli ktoś posiada takie materiały, proszę o przesłanie ich na mój adres. Otrzymane materiały jeśli nie naruszają praw autorskich postaram zamieścić na stronie wraz z nazwiskiem ofiarodawcy.